Türkiye’deki teknopark sayısı 71’e yükseldi

Türkiye’deki teknopark sayısı 71’e yükseldi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye’deki teknoparkların durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye sanayisinin ihracat odaklı çalışması ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmesi için üniversite-sanayi iş birliğinin çok önemli olduğuna işaret eden Özlü, bu sayede akademik bilginin yeni teknolojilere, bu teknolojilerin de yeni ürünlerin geliştirilmesine imkan sağlayacağını söyledi.

Özlü, teknoparkların, ülkenin bu amaca hizmet eden en önemli ara yüzlerinden biri olduğunu vurgulayarak, sayıları giderek artan bu bölgelerin, yenilik ve teknoloji ekosistemine her geçen gün daha fazla katkı verdiğini dile getirdi.

Sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojilere ulaşabilmesi, Ar-Ge inovasyon faaliyetlerini daha etkin yürütebilmesi ve mevcut teknolojileri kendi süreçlerine çok daha kolay adapte edebilmesi amacıyla OSB’ler bünyesinde teknoloji geliştirme bölgeleri kurulmasının desteklendiğini ifade eden Özlü, “OSB’lerde teorik bilgiyle uygulamayı bir araya getiren teknoparkların kurulmasıyla buralarda geliştirilen teknolojiler daha etkin şekilde ürüne dönüştürülebilecek. Bu kapsamda OSB’lerde, bugüne kadar 14 teknoloji geliştirme bölgesi kurulmuş olup, Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin kuruluş kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla bu sayı 15’e çıktı.” diye konuştu.

Antalya ve Kapadokya’ya teknopark

Bünyesinde yaklaşık 270 fabrikayı barındıran Antalya OSB’nin, sanayi ile iş birliği içinde Ar-Ge ve inovasyon projeleri gerçekleştirmek isteyen girişimci ve araştırmacılar için büyük potansiyel taşıdığının altını çizen Özlü, şöyle devam etti:

“Antalya OSB Teknoparkı, bu bölgedeki sanayicilere Antalya Bilim Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinin Ar-Ge projesi uygulama kapasite ve deneyiminin yanı sıra, özellikle Antalya Bilim Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesinden tasarım desteği alma imkanı sunacak. Fakültenin öğretim üyeleri ve öğrencilerinin ürün tasarımına verecekleri destekle sanayicilerin yeni ve farklı ürünler geliştirmeleri teşvik edilecek. Böylece, Antalya OSB Teknoparkı bünyesinde, önümüzdeki 3 yılda minimum 350 Ar-Ge personeli ve 100’den fazla destek personelinin istihdam edilmesi planlanıyor.”

Bakan Özlü, her yıl teknoloji geliştirme bölgelerinin ekonomik büyüklük, teknolojik tabanlı yeni firma oluşumu ve istihdam, üniversite-sanayi iş birliği, fikri mülkiyet hakları ve ihracatları gibi değişkenler yönünden performanslarını ölçtüklerini belirterek, bu çerçevede teknopark sayısı ve buraların niteliklerinin artması için gayret ettiklerini dile getirdi. Bu kapsamda sürdürülen faaliyetler neticesinde “Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi” kuruluş kararının da Resmi Gazete’de yayımlandığına işaret eden Özlü, şunları kaydetti:

“Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, 3 yılda 30 girişimci firmanın faaliyet göstermesi ve bu firmalarda 100 kişinin istihdam edilmesi, 10. yıl sonunda ise bölgede 250 Ar-Ge personeline iş imkanı oluşturulması hedefleniyor. Söz konusu bölgenin kurulmasıyla yöre ve çevresinde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge birimleri kurmaları ve dolayısıyla Ar- Ge personeli istihdam etmeleri de özellikle teşvik edilecek.”

Antalya OSB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte Türkiye’deki teknopark sayısının 71’e ulaştığına dikkati çeken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, bunlardan 56’sında firmaların Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunduğunu, 15’inde ise inşaat ve yapılaşma süreçlerinin devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA

 

KAYNAK : TRT HABER

Sosyal Medya'da Paylaş

Yorum gönder